onze plannen:

Hoi, wij hebben een inspirerend idee voor een leefbare wereld:
we willen een
k A n t e l F e s t i V a L organiseren; een feest waarop kantelaars elkaar kunnen ontmoeten, waar revolutionair vernieuwende ideeën met elkaar gedeeld kunnen worden.

Onze samenleving bevind zich op een kantelpunt, we zitten in een digitale revolutie die meer impact heeft en sneller verloopt dan de industriële revolutie. En veranderingen zijn hard nodig in dit tijdperk van klimaatverandering.
Om tot een duurzame samenleving te komen zijn andere oplossingen nodig, andere manieren van denken. In de afgelopen jaren hebben we veel inspirerende voorbeelden kunnen zien via uitzendingen van VPRO-tegenlicht.
Nu willen we een festival organiseren om met andere kantelaars in contact te komen. Dit eerste kantelfestival wordt een voorbeeld en inspiratiebron, waaruit velen kunnen putten. We verwachten impact te hebben op de Eindhovense samenleving.
Omdat we nu nog met een klein groepje zijn, zoeken we eerst verbreding, o.a. via de sociale media en toevallige contacten. Onze site is, net als onze ideeën, nog volop in ontwikkeling. Binnenkort wordt deze WordPress-site vervangen door een Drupal-site met discussieforum. De site kan zicth dan ontwikkelen tot een digitale ontmoetingsplek voor kantelaars. Hulp hierbij, bijvoorbeeld bij de designkant, is welkom.
Pas als we het idee hebben, dat onze inspanningen voldoende navolgingen krijgen, willen we, samen met andere partijen, een geschikte datum en locatie bepalen voor een fysieke ontmoetingsplek voor de kantelaars.

(André,) Ellen, Inge, Iris, (Michael,) Ruud en Sanne